Anti-Mafia 5 Gusht 2018, 18:07

“Ditar” nga pasuritë e Anastas Angjelit, duhet 1 natë dimri ta lexosh dhe 100 vjet akademi ta kuptosh

Shkruar nga Pamfleti
“Ditar” nga pasuritë e Anastas Angjelit, duhet 1 natë

“Ditar” nga pasuritë e Anastas Angjelit, duhet 1 natë dimri ta lexosh dhe 100 vjet akademi ta kuptosh

Populli ulërin në mitingje, politikanët shtojnë kapitalet, “mjeshtri” ka harruar të deklarojë 3 vilat, 3 apartamentet dhe Universitetin Mesdhetar

1) Të ardhura nga paga bazë dhe komisionet si deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 1 492 125 lekë.
2) Të ardhura nga pagesa të tjera nga Kuvendi, 802 280 lekë.
3) Të ardhura nga pagesat për mësimdhënie dhe udhëheqje shkencore në Universitetin Mesdhetar i Shqipërisë, 2 187 474 lekë.
4) Të ardhura nga pagesa për mësimdhënien dhe udhëheqje doktoraturash në UNS, Maqedoni, 3 000 dollarë.
5) Të ardhura nga pagesa si anëtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, 510 000 lekë.
6) Të ardhura nga pagesa për të drejtën e autorit për botimin “Origjina e parasë”, 5 000 euro.
7) Bashkëshortja, Greta Angjeli, të ardhura nga mësimdhënia në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, 2 023 485 lekë.
Bashkëshortja, Greta Angjeli, të ardhura si person fizik, 241 402 lekë.
9) Bashkëshortja, Greta Angjeli, të ardhura nga ‘Benisa Sonsulting Co’, 11 681 dollarë.
10) Bashkëshortja, Znj. Greta Angjeli, të ardhura nga ‘AAEF Profit Share’, 41 564 dollarë.
11) Djali, Eros Angjeli, të ardhura si person fizik, 240 000 lekë.
12) Djali, Eros Angjeli, të ardhura nga Qendra Mesdheu / UMSH, 1 933 657 lekë.
13) Djali, Eros Angjeli, të ardhura nga Ministria e Integrimit ( 01.01.2017 – 31.08.2018.), shuma 684 889 lekë.
14) Djali, Eros Angjeli, të ardhura nga Mesdheu Education, 421 516 lekë.
15) Vajza, Jona Marashi, të ardhura nga Education Development Center, Ëaltham, Ma, 92 500 dollarë neto.
16) Gjendja e llogarisë bankare në BKT, shtesë 5 100 euro.
17) Gjendja e llogarisë bankare në BKT, pakësim – 75 000 lekë.
18) Gjendja e llogarisë bankare në RZB, pakësim – 996 300 lekë.
19) Gjendja e llogarisë bankare në RZB, pakësim – 150 euro.
20) Gjendja llogarisë bankare në Commerce Bank, USA, pakësim – 81 dollarë.
21) Kartë krediti Opensky, pakësim – 91 dollarë.
22) Gjendja e llogarisë në RZB, person i autorizuar, pakësim – 1 400 euro.
23) Gjendja e llogarisë bankare në EuroBank, Greqi, shtesë 1 195 euro.
24) Kredi bankare marrë në BKT për blerjen e autoveturës në mars 2015. Detyrimi i shlyer 9 934 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 23 480 euro.
25) Kredi bankare marrë në bankën Eurobank, Greqi për blerjen e apartamentit të motrës në Greqi. Detyrimi i shlyer, 3 753 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 30 857 euro.
26) Bashkëshortja, Greta Angjeli, gjendja e llogarisë bankare në RZB, pakësim 42 670 euro.
27) Bashkëshortja, Greta Angjeli, gjendja e llogarisë bankare në RZB, pakësim 54 270 dollarë.
28) Bashkëshortja, Greta Angjeli, gjendja e llogarisë bankare në BKT, shtesë 51 845 lekë.
29) Bashkëshortja, Greta Angjeli, gjendja e llogarisë bankare në BKT, pakësim 13 605 euro.
30) Bashkëshortja, Greta Angjeli, gjendja e llogarisë bankare në BKT, pakësim 35 080 dollarë.
31) Bashkëshortja, Greta Angjeli, gjendja e llogarisë bankare në BKT si person fizik, shtesë 1 337 700 lekë.
32) Bashkëshortja, Greta Angjeli, gjendja e llogarisë bankare në Bank at Commerse, Ma, USA, pakësim 3 070 dollarë.
33) Bashkëshortja, Greta Angjeli, gjendja e llogarisë bankare në Citizens Bank, Ma, USA, pakësim 116 172 dollarë.
34) Bashkëshortja, Greta Angjeli, gjendja e llogarisë bankare në Devine’s Bank, Ma, USA, pakësim 153 424 dollarë.
35) Bashkëshortja, Greta Angjeli, fond pensioni në RZB, shtesë 57 460 lekë.
36) Bashkëshortja, Greta Angjeli, gjendja e llogarisë bankare në Intesa SanPaolo Bank Tirana, shtesë 41 740 dollarë.
37) Bashkëshortja, Greta Angjeli, investime në shoqërinë PJE Co, 2017, shtesë 115 000 dollarë, pjesa takuese 25 %.
38) Bashkëshortja, Greta Angjeli, gjendja e llogarisë bankare në EuroBank, Greqi, shtesë 950 dollarë.
39) Djali, Eros Angjeli, gjendja e llogarisë bankare në BKT, pakësim 254 000 lekë.
40) Djali, Eros Angjeli, investim në shoqërinë PJE Co (transferuar siç është deklaruar nga prindërit, të ardhura familjare), shtesë 115 000 dollarë, pjesa takuese 25 %.
41) Djali, Eros Angjeli, detyrim si person fizik në shumën 800 000 lekë. Detyrimi i shlyer, 400 000 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 400 000 lekë.
42) Vajza, Jona Marashi, gjendja e llogarisë bankare në Citizens Bank, Ma, SHBA, shtesë 21 283 dollarë.
43) Vajza, Jona Marashi, gjendja e llogarisë bankare në American Express, shtesë 1 703 dollarë.
44) Vajza, Jona Marashi, investim në shoqërinë PJE Co, (të ardhura nga prindërit dhe familjare), shtesë 115 000 dollarë, pjesa takuese 25 %.
45) Vajza, Jona Marashi, kredi bankare për shtëpinë ku zotëron 25 %. Detyrimi i shlyer, 7 817 dollarë, detyrimi i mbetur pashlyer 89 568 dollarë.
46) Shpenzime për vitin 2017 për shlyerjen e kredisë të marrë në BKT për blerjen e autoveturës, 9 934 euro.
47) Shpenzime për vitin 2017 për shlyerjen e kredisë bankare marrë në bankën Eurobank, Greqi për blerjen e apartamentit të motrës në Greqi, 3 753 euro.
48) Djali, Eros Angjeli, shpenzime për blerjen e pajisjeve dhe mobilieve për shtëpinë me të ardhura familjare, vlera 18 000 euro.
49) Vajza, Jona Marashi shpenzime për shlyerjen e kredisë bankare për vitin 2017 për shtëpinë ku zotëron 25%, shuma 7 817 dollarë./Pamfleti

 

Anti-Mafia “Ditar” nga pasuritë e Anastas Angjelit duhet 1 natë dimri ta lexosh dhe 100 vjet akademi ta kuptosh