Media, burimi kryesor i të mësuarit në Shqipëri, biblioteka më pak e preferuara

Media, burimi kryesor i të mësuarit në Shqipëri, biblioteka më pak e preferuara
Vetëm pak ditë më parë, kur AMA ndërpreu transmetimet analoge në Tiranë dhe Durrës, qytetarë  të shumtë u dynden për të blerë dekoderat që mundësojnë transmetimet dixhitale. Radhët e gjata për t’u pajisur me dekodera janë dëshmi e rëndësisë së mediave në Shqipëri.

Jo më kot, sipas të dhënave të INSTAT për vitin 2017, mediat ishin burimi kryesor i të mësuarit për shqiptarët e moshës mbi 25 vjeç. Në krahasim me burimet e tjera të të mësuarit informal, të mësuarit nëpërmjet medias kishin numrin më të lartë, ku rreth afërisht 900 mijë shqiptarë e kishin përdorur, duke tejkaluar edhe numrin e individëve që kanë përdorur kompjuterin si burim të mësuarit informal. Burimi i dytë i të mësuarit informal është familja/miqtë, ku sipas të dhënave të INSTAT, rreth 553 mijë shqiptarë të moshës mbi 25 vjeç e kanë përdorur.

Më pas renditet kompjuteri me rreth 547 mijë individë mbi 25 vjeç, të cilët e kanë pasur si burim të nxëni.

Biblioteka renditet burimi i fundit për sa i përket të të mësuarit informal, me rreth 151 mijë individë mbi 25 vjeç që e kanë përdorur si burim të nxëni gjatë 2017-s.

Edhe për grupmoshën më të re, 25-34 vjeç, media shërben si burim kryesor i të mësuarit informal, ku rreth 251,101 mijë kanë raportuar se kanë mësuar nëpërmjet medias, ndërkohë që nëpërmjet kompjuteriT kanë raportuar se kanë mësuar 235,094 individë të moshës 25-34 vjeç. Burimet e tjera të të mësuarit informal për këtë grupmoshë, sipas të dhënave të publikuara në INSTAT janë familja/miqtë, ku rreth 180 mijë të rinj i kanë përdorur si burim dhe materialet e printuara, që janë përdorur nga 150 mijë. Me frekuentim më të ulët mbeten muzeumet, me rreth 79 mijë individë që kanë raportuar se kanë mësuar prej tyre dhe 67 mijë që kanë pasur si burim bibliotekën (me numrin më të ulët nga të gjitha kategoritë).

Media ka qenë burim kryesor i të mësuarit informal edhe për grupmoshat e tjera. Për grupmoshën 34-35 vjeç, numri i personave që dhanë median si burim kryesor i të mësuar informal ishin 202 mijë (shiko tabelën), ndërsa bibliotekat sërish kishte nivelin më të ulët  të personave të kësaj grupmoshe, me vetëm 30 mijë./Monitor

 

usa
Loading...
Loading...


ligji 35 ligji 35

more recommended stories

WhatsApp Denonco tek Pamfleti