Dokumenti/ Saliu shfarosi 195 hektarë tokë e pyje në Krujë, ia dha Bashkim Ulajt (GENER 2), për ndërtimin e fabrikës - Anti-Mafia
Anti-Mafia 7 Gusht 2018, 07:40

Dokumenti/ Saliu shfarosi 195 hektarë tokë e pyje në Krujë, ia dha Bashkim Ulajt (GENER 2), për ndërtimin e fabrikës

Shkruar nga Pamfleti

Dokumenti/ Saliu shfarosi 195 hektarë tokë e pyje në Krujë, ia dha Bashkim Ulajt (GENER 2), për ndërtimin e fabrikës

Trualli fabrikës 16.2 hektarë iu fal, sipërfaqet e shkretuara i lihen shtetit, Berisha kapardiset majë kullës “Ulaj”, në zyrën luksoze 200 m2

 

Sot po publikojmë krimin e rëndë mjedisor dhe ekonomik, të shkatërruesit të Shqipërisë, barbarit “kopje e vetme” Sali Berisha, bërë me tokat bujqësore dhe kurorën e gjelbër (pyll-shkurre natyrale) pronë shtetërore në kodrat e Fushë-Krujës dhe faqet e malit të Krujës, të cilat ia fali oligarkut Bashkim Ulaj, financues i luksit dhe mbulimit të krimeve të familjes mafioze “Berisha”, ndërsa prej 5 vitesh edhe i Edi Ramës, i cili në vend të ndalojë dhe çoj para drejtësisë skandal-krimet ekonomike të bandës “Berisha”, po vazhdon pazaret më oligrakun Ulaj të Berishës.

Bëhet fjalë, për 195 hektarë tokë bujqësore e pyje në Fushë-Krujë, të cilën Sali Berisha ia dhuroi Bashkim Ulajt (GENER 2), për ndërtimin e fabrikës-helmit të çimentos dhe për sipërfaqe karriere, për lëndë të parë çimentoje, gurë gëlqeror dhe argjilë.

Sipas Ligjit Nr. 9846, datë 17. 12. 2007, sipërfaqja prej 16.2 hektarë mbi të cilën është ndërtuar kjo “kancer-fabrikë”, mbetet pronësi e përjetshme e Bashkim Ulajt (GENER 2), ndërsa sipërfaqet e tjera kodra pyjore dhe toka, pas shfrtyëzimit e shkretimit prej dinamitit dhe buldozerëve të “GENER 2”, do të mbeten pronë shtetërore.

Ky krim është ideuar dhe firmosur e vulosur nga Sali Berisha, i cili kapardiset dhe bilbilos fjalime “anti-krim e anti-korrupsion”, nga zyra luksoze 200 m2 në majë të kullës “ULAJ” (GENER 2).

Faktet shkresore që po publikon “PAMFLETI, janë akte të qevrisë “Berisha-1”, të votuara nga bide-deputetët e tij langaraqë dhe të dekretuara me “ferman” edhe nga (ar)miku i Berishës, “hardhuca” Bamir Topi, që për interesa e pasuri, ngjitet pas çdo muri…

Ja ligji “Berisha”, që shkretoi 195 hektarë pyje e toka, për fabrikën e Bashkim Ulajt Ligj Nr. 9846, datë 17. 12. 2007: “Për heqjen nga fondi pyjor kombëtar, të parcelave në ekonominë pyjore Krastë-Krujë, që do të përdoren për ndërtimin e Fabrikës së Çimentos dhe për karierë lënde të parë, nga shoqëria “GENER-2” shpk”

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, VENDOSI:

Neni 1

Për parcelat pyjore, që do të përdoren nga shoqëria “GENER-2” shpk, me objekt:

Neni 2

Të përcaktohen në terren dhe në hartë, kufijtë e rinj të fondit pyjor kombëtar, që përftohen nga heqja dhe ndryshimi i zërit kadastral të këtyre parcelave, sipas “Nenit 1” të këtij ligji, si dhe të përfundojnë procedurat e pagesave të sipërfaqes totale prej 194,87 hektarë, sipas VKM nr.391, datë 21.6.2006, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”.

Neni 3

Brenda 5 vjetëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, shoqëria “GENER-2” shpk, të pyllëzojë 200 hektarë pyje në parcelat e degraduara pyjore, sipas përcaktimit të Drejtorisë përkatëse të shërbimit pyjor.

Neni 4

Për karrierat e gurit dhe argjilës, shoqëria “GENER-2” shpk., të zbatojë kërkesat për rehabilitimin dhe riveshjen me bimësi pyjore, të përcaktuara në lejen mjedisore dhe në lejet e shfrytëzimit.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi, 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. Shpallur me DEKRETIN nr.5568, datë 4.1.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotit BAMIR TOPI.

Ja sipërfaqet e hequra nga fondi pyjor shtetëror kombëtar, me kërkesën e bërë nga shoqëria private “GENER-2” SHPK

Anti-Mafia Dokumenti ia dha Bashkim Ulajt (GENER 2) për ndërtimin e fabrikës Saliu shfarosi 195 hektarë tokë e pyje në Krujë