Tag: për ndërtimin e fabrikës

World
  • Raste: 1,537,964
  • Vdekje: 89,960
  • Te sheruar: 340,457

😷 Albania

409
Raste
22
Vdekje
165
Te sheruar

Lajmi i Dites