Tag: Saliu shfarosi 195 hektarë tokë e pyje në Krujë

World
  • Raste: 1,536,094
  • Vdekje: 89,877
  • Te sheruar: 340,176

😷 Albania

409
Raste
22
Vdekje
165
Te sheruar

Lajmi i Dites