Tag: Shteti ra në Bularat

Shteti ra në Bularat

Në Bularat, nuk ishte ceremoni mortore por një neofashizëm, i hapur dhe i inskenuar, me demonstrim e dominim fizik, ushtarak…

2 months ago