Ekonomi 1 Shkurt 2022, 07:25

Fiskalizimi / Tatimet: 57% e bizneseve lëshojnë fatura të fiskalizuara

Shkruar nga Pamfleti
Fiskalizimi / Tatimet: 57% e bizneseve lëshojnë fatura të

Fiskalizimi / Tatimet: 57% e bizneseve lëshojnë fatura të fiskalizuara

Një vit pas nisjes së procesit të fiskalizimit, 57% e totalit të bizneseve lëshojnë fatura të fiskalizuara.

Sipas të dhënave të përditësuara të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për “Monitor”, numri i bizneseve të pajisura me certifikatë elektronike është më i lartë. Deri tani, certifikata elektronike, e cila ngarkohet në portalin SelfCare është tërhequr nga 77% e tatimpaguesve.

Ecuria e fiskalizimit paraqitet e ngadaltë te subjektet e vogla, që nisën procesin nga 1 shtatori 2021. Detyrimin për t’u fiskalizuar e kanë 90,000 subjekte të vogla. Në këta 5 muaj lëshojnë fatura të fiskalizuara 53% e biznesit të vogël, ndërsa 76% e tyre janë pajisur me certifikatën elektronike.

Në fund të muajit dhjetor, qeveria miratoi ndryshimet e Aktit Normativ për heqjen e penaliteteve vetëm për biznesin e vogël deri më 30 qershor 2022. Periudha pa gjoba do të zbatohet deri në fund të qershorit 2022 edhe për ndërmarrjet që ofrojnë furnizimin me ujë për konsumatorët finalë, si dhe tregu i rregulluar i energjisë elektrike; bankat apo institucionet financiare për njoftimin e pagesave të e-Faturave të lëshuara nga subjektet tatimpaguese.

Akti Normativ i miratuar në tetor të vitit të kaluar nuk vendoste penalitete edhe për biznesin e madh. Për këtë kategori tatimpaguesish aktivë janë të pajisur me certifikatë elektronike 88% e bizneseve, por fatura të fiskalizuara lëshojnë 77% e tyre.

Faza I e fiskalizimit nisi zbatimin më 1 janar 2021 për transaksionet pa para në dorë mes sipërmarrjeve dhe enteve publike.

Faza II, që nisi më 1 korrik, përfshiu në procesin e ri të faturimit, transaksionin pa para në dorë mes bizneseve. Në këtë fazë u hasën probleme me bllokimin e portalit SelfCare për shkak të mbingarkesës. Në fazën përfundimtare, që konsiderohet dhe më delikatja, u përfshinë 90,000 biznese të vogla për shitjet me para në dorë. Deri në fund të vitit u realizua gjysma e procesit. Ndërveprimi me bizneset që nuk janë të pajisur me certifikatë elektronike është i pamundur, siç pohoi më herët për Monitor kontabilistit Sotiraq Dhamo, pasi nuk njihet TVSH-ja e zbritshme.

Udhëzimi i DPT-së, i miratuar në muajin shtator, përcaktonte se faturat e pafiskalizuara të lëshuara nga tatimpaguesit pas 1 shtatorit 2021, nuk do të njihen si të vlefshme nëse tatimpaguesi, që ka detyrim të zbatojë ligjin, nuk ka kryer aplikimin për certifikatë elektronike, e cila merret tek AKSHI, duke aplikuar përmes kredencialeve nga e-Albania, apo nuk ka lidhur një kontratë me një shoqëri të certifikuar për blerjen e zgjidhjes software të fiskalizimit që do të përdorë.

Edhe pas datës 1 janar 2022, kontabilistët paralajmëruan se për ndërveprimin e bizneseve do të vazhdojë të jetë në fuqi udhëzimi, pasi nuk ka zgjidhje tjetër në situatën kur 57% e bizneseve lëshojnë fatura të fiskalizuara. Në fillim të vitit tatimet informuan se tatimpaguesit me TVSH dorëzimin e deklaratës së TVSH-së librave të shitjes dhe blerjes për periudhën deri në Qershor 2022, do të vijojnë ta kryejnë nëpërmjet llogarisë së deklarimit elektronik në e-filing.

Numri i bizneseve të mëdha të fiskalizuara:

22,260 tatimpagues ose 88% e tatimpaguesve në BM aktivë janë pajisur me certifikatë fiskalizimi. Nga këta tatimpagues të pajisur me certificatë, 19,563 ose 77,3% e totalit të BM ka lëshuar fatura të fiskalizuara.

Numri i bizneseve të vogla të fiskalizuara:

69,470 tatimpagues ose 76.3% e tatimpaguesve të biznesit të vogël aktivë janë pajisur me certificatë fiskalizimi. Vetëm 48,516 ose 53,3% e tatimpaguesve të Biznesit të Vogël kanë lëshuar fatura të fiskalizura.

 Numri i transaksioneve të kryera:

Deri më datën 23.01.2022 rezultojnë 70,536, ose rreth 60% e totalit të tatimpaguesve që kanë përmbyllur procesin e fiskalizimit me rreth 174,8 milionë fatura të lëshuara./Monitor

Ekonomi #fiskalizim Biznes tatime