Kulture17 Nëntor 2022, 16:07

Freno! Freno të thashë! (Giçvilja Vanellus Vanellus)

Shkruar nga Pamfleti