Aktualitet 8 Shtator 2022, 23:28

· Forum

Shkruar nga Pamfleti
· Forum

Në të ardhmen, ekonomitë e begata do të jenë ato që kanë një shkallë të lartë qëndrueshmërie. Kjo dhe kriza e mëparshme na kanë treguar se nevojitet një shkallë më e lartë e përshtatshmërisë së ekonomive. Ata që dinë t’i përgjigjen shpejt sfidave janë ata që do të kenë sukses. Investimet në burimet e qëndrueshme të energjisë janë një segment i kësaj. Një segment tjetër është bujqësia e qëndrueshme. “Qëndrueshmëria” do të jetë fjala kyçe në të ardhmen.

Shkruan Fatmir BESIMI

Dimri do të jetë i vështirë, si për të gjithë Evropën ashtu edhe për ne. Masat e qeverisë do ta zbusin goditjen, por nuk do ta ndalojnë atë plotësisht – as ekonomitë e pasura. Ajo që ne të gjithë duhet të bëjmë është të dalim nga vetëdija e përgjithshme dhe të flasim se cilat janë opsionet më të mira për ne, jo opsionet më të mira për mua.

Në kolumnat e mëparshme kam shkruar edhe për kërcënimet nga lufta ruso-ukrainase ndaj ekonomisë evropiane. Rreth 35 për qind e gazit që Evropa importon është nga Rusia dhe çmimi i gazit natyror ndikon në çmimin e energjisë elektrike. Nga ana tjetër, çmimi i energjisë elektrike përfshihet në çmimet e prodhimit vendas, por edhe në çmimet e importit të produkteve të tjera. Si pjesë e sanksioneve ndaj Rusisë, por edhe nga reagimi rus ndaj tyre, Evropa po planifikon dhe redukton përdorimin e gazit rus, duke vënë në dukje se sigurimi i një zëvendësuesi të përshtatshëm është i ngadalshëm. Si reflektohet kjo, do ta ilustroj me faktin se vetëm njoftimi i Gazprom-it rus se do të ndalojë furnizimin e gazit nëpërmjet Nord Stream 1 për një periudhë të kufizuar prej disa ditësh pas 31 gushtit, kontribuoi në një rritje drastike të çmimet e gazit dhe energjisë elektrike të energjisë në bursat evropiane. Çmimi i gazit arriti në rreth 300 euro për megavat-orë dhe gazi natyror u rrit në mbi 3.300 dollarë për 1.000 metër kub. Për ilustrim, që nga mesi i vitit 2021, kjo energji deri më tani është bërë më e shtrenjtë me 700 për qind!

Edhe çmimi i energjisë elektrike po thyen rekorde. Në bursën gjermane në fund të gushtit çmimet arritën mbi 700 euro për megavat orë për dërgesë njëvjeçare, ndërsa në bursën franceze mbi 800 euro për megavat orë. Fjala vjen, tregjet e energjisë elektrike në Francë dhe Gjermani diktojnë çmimin në bursa të tjera në të gjithë Evropën, si bullgare, hungareze, sllovene… Pra, këto maja u reflektuan edhe në të gjitha bursat rajonale dhe çmimi arriti deri në 600 euro për megavat orë. Në vitin 2021, në bursat evropiane, çmimi mbi 100 euro për megavat orë konsiderohej i lartë, ndërsa në bursat rajonale çmimet varionin jo më shumë se 50-75 euro.

Pritshmëritë e ekspertëve të energjisë janë se deri në fund të dimrit kjo situatë nuk do të ndryshojë shumë, përveç rastit të përfundimit të luftës në Ukrainë dhe vendimit të Gjermanisë për të importuar gazin rus nëpërmjet Nord Stream 1 dhe 2. Nëse Gjermania, e cila ka Një ndikim dominues në çmimin e energjisë elektrike në tregjet evropiane, i vazhduar me synimin për të ndërprerë përdorimin e gazit rus, çmimet e larta të energjisë do të zgjasin për disa vite.

Ajo që është karakteristike, siç shkruan revista britanike “The Economist”, nuk është thjesht një luftë klasike e Rusisë në Ukrainë, por një luftë hibride globale mes regjimeve autokratike të Lindjes dhe sistemeve demokratike të Perëndimit. Është një luftë gjeopolitike globale me implikime ekonomike globale përmes burimeve energjetike, teknologjive, sanksioneve ekonomike dhe financiare nga të dyja palët, e cila në afat të mesëm mund të ketë implikime serioze për rendin botëror (në radhë të parë nënkuptojmë marrëdhëniet midis Rusisë dhe Kinës. në raport me BE dhe SHBA), globalizimi, zhvillimi ekonomik, financiar dhe teknologjik.

Ajo që po ndodh në kontinentin evropian është tashmë një tronditje e madhe ekonomike në shkallë globale, pasojat e së cilës po i ndjejmë seriozisht edhe në ekonominë tonë. Ai tronditje nuk mund të shmanget dhe do ta ndiejmë të gjithë, por të gjithë do të duhet të japin kontributin e tyre në thithjen e këtij tronditje të jashtme ekonomike duke bartur një pjesë të barrës përmes masave shtrënguese, racionalizimit dhe riorganizimit. Natyrisht, qeveria do të vazhdojë të jetë aktive dhe të ndihmojë në përballimin e këtij tronditje të rëndë të jashtme ekonomike.

Si do të ndikojnë problemet evropiane në ekonominë tonë? Kanalet janë të njëjta si më parë (për këtë kam shkruar kur filloi lufta në Ukrainë): ka lëvizje inflacioniste (të cilat do të transmetohen kryesisht përmes çmimit të energjisë në çmimet e brendshme), tregti, e cila do të ndikohet nga konsumi më i kujdesshëm. , dhe këtu është edhe maturia e investimeve. Çfarë mund të bëhet? Qeveria po merr dhe do të marrë masa, por duke qenë se ekonomitë shumë më të zhvilluara se e jona nuk mund ta thithin plotësisht goditjen, nuk mund të pritet as këtu. Në Rishikimin Ekonomik të korrikut, FMN përsëriti rekomandimet se është e nevojshme të ecim drejt masave sistematike dhe të synuara.

Rekomandimet janë që të lejohet që forcat e tregut të ofertës dhe kërkesës të veprojnë, me mbështetje për më të cenuarit. Sinjalet e çmimeve janë vendimtare për një përgjigje konkrete të kërkesës, e rrjedhimisht për fillimin e stabilizimit. Kërkesa për energji është elastike, pra rritja e çmimit ndikon në uljen e kërkesës dhe me kalimin e kohës si pasojë e uljes së kërkesës çmimi do të stabilizohet.

Prej një viti kemi marrë masa për të amortizuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike, përmes subvencioneve për prodhimin e ESM-së dhe uljes së TVSH-së për energjinë elektrike nga 18 në 5 për qind (viti kjo i kushton Buxhetit të Shtetit rreth 50 milionë euro më pak të ardhura nga TVSH). Por të gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm për përmasat e këtij goditjeje të jashtme. Përkatësisht, çmimi i energjisë elektrike në tregun e rregulluar në vendin tonë është pesë herë më i ulët se çmimi i tregut të energjisë elektrike – kjo është mbështetja që ne ofrojmë për amvisëritë dhe disa kompani që janë konsumatorë të vegjël.

Diferenca në çmimin e kostos dhe çmimin e shitjes së energjisë elektrike të ofruar nga kompania shtetërore ESM në tregun e rregulluar për familjet, si dhe humbjet e rrjetit të transmetimit dhe shpërndarjes (që kontribuon në uljen e çmimit të energjisë elektrike dhe të pjesës të ekonomisë që është tregu i liberalizuar) i kalon 200 milionë euro në vit. Por, çmimet në bursa vazhdojnë të rriten dhe bashkë me të edhe shpenzimet për Buxhetin. Prandaj, përveç subvencionimit dhe heqjes dorë nga detyrimet, duhet të merren masa të tjera.

Duhet të merren masa urgjente për kursimin e energjisë elektrike nga të gjitha institucionet në sektorin publik dhe nga subjektet në sektorin privat, si dhe në çdo familje – thjesht çdo qytetar duhet të japë kontributin e tij sipas maksimës “kurse dhe vazhdo” duke ndjekur shembullin e Britania e Madhe, e cila para bombardimeve gjatë Luftës së Dytë Botërore publikoi postera me sloganin “Keep qetë dhe vazhdo!”. Në afat të mesëm, ky duhet të jetë orientimi drejt efiçencës së energjisë, dhe më tej drejt burimeve të reja të qëndrueshme. Nëse nuk bëhemi të gjithë më të përgjegjshëm, asgjë nuk është arritur. Thjesht arrijmë t’i kalojmë shpenzimet nga njëri xhep në tjetrin, sepse taksat i paguajmë të gjithë.

Sa i përket masave të tjera, në buxhet kemi ndarë 76 milionë euro fonde rezervë për masat e reja kundër krizës. Siguruam 100 milionë euro shtesë për të ardhurat minimale të garantuara dhe për subvencione për fermerët. Rritëm pagat në shëndetësi, polici, gjyqësor, përkrahëm rritjen e pagës minimale, përkrahëm me subvencione rritjen e pagave në sektorin privat. Jashtë buxhetit janë dhënë edhe 200 milionë euro shtesë – 100 milionë euro përmes Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për ESM dhe 100 milionë euro përmes Bankës Evropiane për Investime për Bankën për Zhvillim për të mbështetur ekonominë. Jemi në negociata edhe me Komisionin Evropian dhe BEI në kuadër të Programit të Zhvillimit Ekonomik për fonde prej 250 milionë eurosh për Skemën e Garancisë. Masa e fundit që kemi marrë javën e kaluar për të mbështetur likuiditetin e kompanive është reduktimi gradual i kohës së përcaktuar ligjërisht për shërbimin e detyrimeve të publikut ndaj sektorit privat. Qeveria po punon për një paketë të re masash kundër krizës. Kryeministri dhe ekipi ekonomik i Qeverisë janë në koordinim të ngushtë me komunitetin e biznesit dhe të gjithë aktorët socialë për të gjetur zgjidhjet më të përshtatshme për të mbështetur qytetarët dhe ekonominë, veçanërisht për kategoritë më vulnerabël me masa të synuara.

Një zgjidhje afatgjatë

Të gjitha këto masa do të zbutin pjesërisht tronditjen që do të vijë nga jashtë. Por unë jam për të qenë gjithmonë real dhe për të mos zbukuruar të vërtetën. Dimri do të jetë i vështirë, si për të gjithë Evropën ashtu edhe për ne. Masat e qeverisë do ta zbusin goditjen, por nuk do ta ndalojnë atë plotësisht – as ekonomitë e pasura. Ajo që ne të gjithë duhet të bëjmë është të dalim nga rryma kryesore dhe të flasim se cilat janë opsionet më të mira për SHBA-në, jo opsionet më të mira për MUA. Është e kuptueshme që secili niset nga problemi i tij dhe secilit problemi i tij i duket më i madhi, por ne mund të arrijmë rezultatet më optimale dhe pasojat më të vogla vetëm nëse mendojmë në tërësi, si një.

Këtu vij në pikën e fundit të rubrikës sime dhe gjithashtu tek zgjidhja afatgjatë, që janë ndryshimet sistematike. Që fuqia absorbuese e ekonomisë në rast krize të jetë dukshëm më e madhe në të ardhmen, si dhe për ofrimin e shërbimeve publike më cilësore, duhet të ketë ndryshime në anën e të ardhurave (natyrisht, kontroll më i madh mbi anën e shpenzimeve, të cilën do ta arrijmë nëpërmjet ligjit sistemik për buxhetet).
Për të siguruar financa publike të qëndrueshme, është i nevojshëm rishikimi dhe racionalizimi i shpenzimeve buxhetore përmes zgjidhjeve sistematike dhe të qëndrueshme. Kjo do të nënkuptojë edhe reforma strukturore në të cilat punojnë ministritë dhe institucionet përkatëse, përkatësisht për optimizimin dhe rritjen e efikasitetit të administratës shtetërore, shëndetësinë dhe arsimin më të mirë, rishikimin e subvencioneve në bujqësi në bazë të rendimentit dhe ofrimin e produkteve strategjike, sigurimet shoqërore, përmirësimin e performancës së ndërmarrjet publike dhe do të vazhdojmë me reduktimin e mëtejshëm të të gjitha shpenzimeve jo prioritare, si shpenzimet e udhëtimit, mëditjet, rryma dhe burimet tjera të energjisë, mobiliet, automjetet e të ngjashme.

Prandaj, tani është koha e duhur për të folur për konceptin optimal të taksimit, duke përfshirë masat për të shtypur ekonominë gri, e cila do të sigurojë të ardhura të mjaftueshme për një shtresë mbrojtëse sigurie (bufer) në goditje të tilla të ardhshme. Debati është i hapur dhe zhvillohet në vazhdimësi me të gjithë palët e interesuara, me të cilët së bashku do të arrijmë zgjidhjen më optimale. Masat kërkojnë fonde dhe ato duhet të vijnë nga diku – nga mbledhja e përmirësuar ose nga një kredi. Nëse sistemi i taksave do të ishte më efikas dhe më i drejtë me një shtrirje më të madhe (këtu e kam fjalën edhe për ekonominë gri), fuqia absorbuese e ekonomisë tani do të ishte më e madhe dhe nevoja për huamarrje do të ishte më e vogël.

Dhe, në fund, do të përmend sërish efiçencën e energjisë dhe drejtimin e një ekonomie të gjelbër dhe të qëndrueshme. Në të ardhmen, ekonomitë e begata do të jenë ato që kanë një shkallë të lartë qëndrueshmërie. Kjo dhe kriza e mëparshme na kanë treguar se nevojitet një shkallë më e lartë e përshtatshmërisë së ekonomive. Ata që dinë t’i përgjigjen shpejt sfidave janë ata që do të kenë sukses. Investimet në burimet e qëndrueshme të energjisë janë një segment i kësaj. Një segment tjetër është bujqësia e qëndrueshme. “Qëndrueshmëria” do të jetë fjala kyçe në të ardhmen. Inovacioni dhe sipërmarrja në këtë drejtim do të japin vlerën më të madhe të shtuar dhe ia vlen të mendohet. “Toka nuk e kemi trashëguar nga prindërit, e marrim hua nga fëmijët tanë”, thotë proverbi popullor.

(Autori është Ministri i Financave)

Forum