Aktualitet 8 Gusht 2018, 08:59

KPK merr në konsideratë ankesat e qytetarëve për gjyqtarët dhe prokurorët, 1186 denoncime brenda 8 muajve

Shkruar nga Pamfleti
KPK merr në konsideratë ankesat e qytetarëve për

KPK merr në konsideratë ankesat e qytetarëve për gjyqtarët dhe prokurorët, 1186 denoncime brenda 8 muajve

Prej tetë muajsh tashmë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka pranuar plot 1186 ankesa të ndryshme nga qytetarët për gjyqtarët dhe prokurorët. Qofshin këto kërkesa të dorëzuara në mënyrë elektronike, apo edhe dorazi, ankesat e qytetarëve janë marrë në konsideratë nga komisioni i Vettingut dhe po shqyrtohen nëse gjyqtarët apo prokurorët kanë kryer shkelje me marrjen e vendimeve apo jo.

Gjatë një prononcimi mediatik, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit bëri të ditur se 620 prej këtyre denoncimeve u përkasin muajve të fundit të vitit 2017, ndërsa pjesa tjetër është depozituar gjatë këtij viti. Përgjatë 2018, muaji me ankesat më të larta ka qenë janari, ndërsa ai me më pak denoncime ka qenë marsi.

Më konkretisht, sipas ”SOT”, ankesat e qytetarëve përgjatë këtij viti ndahen si më poshtë: në muajin janar janë dorëzuar 187 ankesa, në shkurt 134 denoncime, në mars 115 ankesa, në prill 146 ankesa ndërsa në maj Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka marrë në dorëzim dhe ka administruar 171 ankesa.

Sipas komisionit, shumica e denoncimeve të depozituara në kohë janë në formën e ankesave ndaj vendimeve të cilësuara prej qytetarëve si të padrejta nga ana e sistemit të drejtësisë. Qytetarët kanë paraqitur të njëjtat argumente me të cilat janë mbrojtur edhe në gjykatë, ose kanë dorëzuar thjesht vendimet e gjykatave.

Mes tyre, sipas Komisionit, ka pasur denoncime të vlefshme, të cilat u kanë ardhur në ndihmë trupave gjykuese, ndërkohë që çdo denoncim i bashkëlidhet dosjes së subjektit të rivlerësimit, të cilit i takon denoncimi dhe është trupa gjykuese që, në zbatim të ligjit, shqyrton dhe vendos për të. Sakaq, përgjatë gjithë kësaj periudhe, ankesat më të pakta janë shënuar në muajin tetor, muaj kur institucioni i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit filloi të funksiononte.

Gjatë tetorit të vitit të shkuar, janë depozituar vetëm dy denoncime nga qytetarët. Në morinë e shumtë të denoncimeve kryesojnë ato ndaj vendimeve gjyqësore por nuk mungojnë edhe denoncime që sipas komisionit të vetingut kanë qenë të vlefshme për procesin e rivlerësimit. 

Aktualitet gjyqtarët KPK prokurorët