Ekonomi17 Qershor 2022, 07:57

Projektligji/ Të ardhurat nga biznesi për individët tregtarë dhe të vetëpunësuarit deri 14 mln lekë në vit, do të tatohen 15%

Shkruar nga Pamfleti
Projektligji/ Të ardhurat nga biznesi për individët tregtarë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë publikoi për konsultim publik projektligjin “Për tatimin mbi të ardhurat”.

Drafti i Financave parashikon që nga 1 janari 2023 të ardhurat nga biznesi për individët tregtarë dhe të vetëpunësuarit, përfshirë edhe profesionet e lira, do të tatohen 15% për qarkullim vjetor deri në 14 milionë lekë.  https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/474

Ndërsa për subjektet me xhiro mbi 14 milionë lekë norma e tatimit do të jetë 23%. Aktualisht tatim fitimi për personat fizikë tregtarë me xhiro mbi 14 milionë lekë është 15%. Ndryshimet njehsojnë normën e taksimit të personave fizikë tregtare (biznes i vogël për shembull) me subjektet e mëdha që taksohen 23% (15% është tatim fitimi + 8% norma e dividentit ).

Para publikimit zyrtar të draftit nga Ministria e Financave dhe ekonomisë është rishikuar 3 herë. Në draftin fillestar tatimi për të ardhurat e të vetëpunësuarve dhe personave fizikë do të ishte 23% i përshkallëzuar siç janë tatimi nga të ardhurat e punësimit. Më pas, ndryshe nga drafti fillestar u përcaktua tatim fiks 15%, për të ardhurat deri në 10 milionë lekë në vit.

Projektligji përcakton se individët tregtarë dhe të vetëpunësuarit do të tatohen mbi të ardhurat nga biznesi, pasi tu njihen shpenzimet nga 30% deri në 90%, sipas llojit të biznesit.

Nëse qarkullimi i individit tregtar ose të vetëpunësuar nuk i kalon 10 milionë lekë në vit, ai ka të drejtë që nga të ardhurat e biznesit, të zbresë shpenzimet e supozuara në një shumë të vetme si më poshtë, pa mbajtur regjistrime në kontabilitet, si: 60 % të të ardhurave për veprimtaritë prodhuese; 90 % të të ardhurave për veprimtaritë e tregtimit me shumicë; 70 % të të ardhurave për veprimtaritë e tregtimit me pakicë të mallrave dhe transportit individual; 60 % të të ardhurave për veprimtaritë bare, restorante, disko etj, të kësaj natyre; 50 % të të ardhurave për veprimtaritë e shërbimeve, veprimtarite artizanale dhe atyre zejtare; 30 % të të ardhurave për individët e vetëpunësuar. Zbritja e shpenzimeve fikse e përcaktuar në përqindje sipas llojit të bizneseve nuk do të zbatohet për subjektet me xhiro mbi 10 milionë lekë. /Monitor

Ekonomi #Binznesi tatime