Anti-Mafia 1 Gusht 2018, 14:13

Zulohet “banda” e hipotekës-Tiranë, ka grabitur dhjetra hektarë tokë, 700 milionë lekë taksa, rrugët, hekurdhat e pë

Shkruar nga Pamfleti
Zulohet “banda” e hipotekës-Tiranë, ka grabitur dhjetra

Zhulohet “banda” e hipotekës-Tiranë, ka grabitur dhjetra hektarë tokë, 700 milionë lekë taksa, rrugët, hekurdhat e përrenjtë i ka regjistruar si toka private

KLSH po e mbush prokurorinë me “lëndë të parë” krimesh, ajo i stivos si relike? Çfarë “punësh” bëhen me to?

KLSH, në datën 30 korrik 2018, në zbatim të Auditim Nr. 1315/1, datë 20.12.2017, ka audituar Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, për periudhën korrik 2015-dhjetor 2017, duke zbuluar një lemeri vjedhje taksash regjistrimi, falsifikime sipërfaqesh, dosjesh e ligjesh me troje, toka, objekte e deri rrugë autombolistike dhe shtrate lumenjsh, përrenjsh e deri trase hekurudhe, të regjistruar si troje e toka bujqësore!

 

Anti-Mafia 700 milionë lekë taksa hekurdhat e përrenjtë i ka regjistruar si toka private ka grabitur dhjetra hektarë tokë rrugët Zhulohet “banda” e hipotekës-Tiranë